Mon. – Fri. Kl. 08:00 – 16:00contact@optimumrange.com
Tlf. +48 739 983 104

OPTIMUM RANGE

Personvernerklæring

Equilibrios LLC, lokalisert på 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, USA, samler inn og bruker dataene dine kun til interne forretningsformål. Dataene lagres nøye i samsvar med vedtatte personvernregler.

Personvernerklæringen gjelder for www.optimumrange.com, levert av Equilibrios LLC.

Vær oppmerksom på at i henhold til art. 7 sek. 5 i lov av 29. august 1997 om beskyttelse av personopplysninger (Journal of Laws of 2016, post 922, som endret) og art. 4 punkt 11 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/ 46 / EC:

a) Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men unnlatelse av å oppgi dem kan forhindre at du abonnerer på nyhetsbrev, mottar markedsføringsforslag og deltar i undersøkelser.

b) Personopplysninger behandles for markedsføringsformål på grunnlag av 6 pkt. 1 lit. og den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger av 27april 2016 og vil bli lagret til samtykket utløper.

c) Brukeren har rett til å be om tilgang til deres data og deres verifisering, og til å trekke tilbake samtykket til utleveringen når som helst.

d) Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen av personopplysninger utført på grunnlag av samtykket gitt før tilbaketrekkingen.

e) Personopplysningene oppgitt av brukeren kan bare gjøres tilgjengelig for autoriserte enheter, i samsvar med loven.

f) Brukeren har rett til å få tilgang til sine personopplysninger, rette dem, slette dem og begrense dem, samt til å trekke tilbake samtykke og overføre data.

g) Brukeren har rett til å sende inn en klage til tilsynsorganet, dvs.Presidenten for Personvernkontoret.

Til hvilket formål samler vi inn personopplysninger?

Formålene som personopplysninger om brukere samles inn for kan omfatte slike situasjoner som:
- Levering av tjenester i henhold til regelverket til www.optimumrange.com.
- Overhold juridiske forpliktelser (f.eks. forebygging av svindel).
– Å ivareta legitime interesser, herunder hvordan brukerne bruker tjenestene og nettsiden, slik at vi har mulighet til å få den kunnskapen som trengs for å utvikle nye tjenester.
– Innsamling av visse data er lovpålagt.

Nettstedet vårt samler inn en minimumsmengde informasjon som gjør at vi kan tilby tjenester til brukere.

De innsamlede dataene brukes til å:

- Identifisere brukerne som vi leverer tjenester for
- Bekreft identiteten til brukerne hvis de bruker tjenestene våre
- Kommuniser med brukeren om tjenestene som tilbys
- Forbedre og tilpasse tjenestene våre ved å analysere informasjonen som samles inn
- Overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt
- Kontakt brukeren for markedsføringsformål i forbindelse med tjenestene vi tilbyr.

Hvor lenge lagres dataene?

Personopplysninger lagres så lenge forholdet til brukeren opprettholdes. Etter slutten av forholdet oppbevares dataene i en periode som gjør det mulig å oppbevare forretningsdokumenter for analyse- eller revisjonsformål, for å overholde juridiske krav til oppbevaring av data, for å løse klager eller for å forsvare og fremme rettslige krav. Når brukerens personopplysninger ikke lenger er nødvendige for disse formålene, vil de bli slettet.

Datasikkerhet

For teknologisk og operasjonell sikkerhet er det vedtatt generelle standarder for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, ødeleggelse eller endring. Alle ansatte og oppdragsgivere er forpliktet til å opprettholde konfidensialiteten til informasjon, og kun autorisert personell har tilgang til den.

Hvorfor samles personopplysninger inn?

For å kunne yte tjenester er det nødvendig for oss å kjenne til brukernes grunnleggende personopplysninger. Uten denne informasjonen vil vi ikke kunne tilby tjenestene du ber om. Personopplysninger som vi ikke trenger for å levere tjenestene vil ikke bli samlet inn. Alle innsamlede data vil bli behandlet av våre ansatte og ingen tredjeparter vil ha tilgang til dem.

Equilibrios LLC har ikke til hensikt å søke etter sensitiv informasjon via www.optimumrange.com, unntatt der det er lovpålagt å tilby tjenester. Alle data brukes til interne forretningsformål og brukes ikke til andre formål enn det.

Mottakere av personopplysninger

Mottakerne av brukernes personopplysninger er enheter som trenger å kjenne dem på grunn av deres profesjonelle aktiviteter. Dataene er beskyttet mot uautorisert utlevering. Data overføres i nødvendig utstrekning, kun til de enhetene det er nødvendig med tilgang, slik at de kan garantere den høyeste kvaliteten på tjenestene. Alle enheter som behandler brukernes personopplysninger sikrer datasikkerhet og handler kun på vegne av administratoren.

Samtykke til personvernreglene

Ved å bruke nettstedet godtar brukeren disse vilkårene i personvernreglene. Ikke send personopplysninger hvis du ikke godtar bestemmelsene iPersonvernerklæring.

Kontakt :

www.optimumrange.com
tlf. +48 739 983 104
e-post: contact@optimumrange.com
Equilibrios LLC
30 N Gould St
Ste R
Sheridan, WY 82801
USA
Tax ID: 2022-001102800

Retningslinjer for informasjonskapsler (cookies).

For å forbedre tjenestene våre og forbedre opplevelsen din, bruker vi informasjonskapsler for systemadministrasjon og nettstedanalyse. Dette gir oss informasjon om antall besøkende til de ulike delene av nettsiden vår.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned til datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker et nettsted eller en applikasjon. Nettleseren som brukes av brukeren sender disse informasjonskapslene tilbake til nettstedet eller applikasjonen ved hvert påfølgende besøk, slik at de kan gjenkjenne den og huske ting som personlig tilpassede detaljer eller brukerpreferanser. Informasjonskapsler skader ikke systemet. Brukeren kan tilbakestille nettleseren til å nekte informasjonskapsler eller informere om sendingen.

Informasjonskapsler er kun aktive så lenge du besøker nettstedet. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra, lagringstiden på sluttenheten og et unikt nummer. Vårt hovedformål med å bruke informasjonskapsler er å gi besøkende på nettstedet vårt en mest mulig optimalisert "brukeropplevelse". Vi bruker dem slik at brukerne kan navigere på nettstedet effektivt og utføre visse funksjoner.

Informasjonskapsler kan brukes av oss til å lage statistikk over bruken av nettsiden vår av internettbrukere ved å samle inn og analysere data som: mest besøkte faner, tid brukt av brukere på individuelle faner, nettsideytelse osv. Ved å samle inn og bruke slike data, vi håper å forbedre kvaliteten på tjenestene våre.

Sletting av informasjonskapsler

Informasjonskapsler kan avinstalleres fra enheten din ved å slette dem individuelt eller etter type informasjonskapsel eller samlet. Samlet sett lar nettlesingsprogramvare som standard informasjonskapsler lagres på enheten din. Du kan endre disse innstillingene og blokkere automatisk håndtering av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene eller informere brukeren hver gang informasjonskapsler sendes til enheten hans.

Hvis du sletter informasjonskapslene dine, vær oppmerksom på at alle preferanser vil gå tapt. Hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, vil mange nettsteder ikke fungere som de skal.
Personvernerklæring